Min (Nguyễn Minh Hằng) is a Vietnamese singer. She made her officially solo debut on December 18, 2013.


She was under the agency St.319 Entertainment from 2013-2016.​


Discography[edit | edit source]

Singles[edit | edit source]

 • "Nhớ" (2014)
 • "Get Out" (2014)
 • "Y.Ê.U" (2015)
 • "Up To You" (2016)
 • "Gọi tên em" (2016)
 • "Hôn anh" (2017)
 • "Người em tìm kiếm" (2017)
 • "Em mới là người yêu anh" (2018)
 • "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" (2019)
 • "Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu" (2020)

Collaborations[edit | edit source]

 • "Tìm" (ft. Mr.A) (2013)
 • "Luôn bên anh" (ft. Mr.A) (2014)
 • "Shine Your Light" (ft. Justatee) (2015)
 • "Nếu như một ngày" (ft. Rhymastic) (2016)
 • "Có em chờ" (ft. Mr.A) (2017)
 • "Ghen" (ft. Khắc Hưng, Erik) (2017)
 • "Vì yêu cứ đâm đầu" (ft. Đen Vâu, JustaTee) (2019)
 • "Ghen Cô Vy" (ft. Khắc Hưng, Erik) (2020)

Trivia[edit | edit source]

 • She lived in Germany for 10 years.[1]
 • She is fluent in Vietnamese, English, and German.[1]

References[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 [MIN TV MIN speaking English, German, Korean, Japanese and Rap Challenge!!!]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.