FANDOM


Mây Trắng is Vietnamese girl group.

Members Edit

Current Edit

Former Edit

Discography Edit

Albums Edit

  • Ước Mơ Thành Sự Thật
  • Ai Ai Ai
  • Cho Tim Em Nhớ Anh
  • Thiên Thành nhỏ bé
  • Tình xanh
  • Lời Nói Muộn Màng
  • Nhớ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.